Re: Uputstvo za korišćenje foruma

Sve o nama.

Moderator: Moderator

Locked
User avatar
Vesely.24
Posts: 342
Joined: Wed Jul 24, 2019. 9:40 pm

Re: Uputstvo za korišćenje foruma

Post by Vesely.24 » Sun Jul 28, 2019. 7:07 pm

Poštovani forumaši, iako većina vas zna da koristi opcije koje nudi forum, priložićemo malo uputstvo jer svakako ne može da škodi.

Postovi sa društvenih mreža

Da biste postavili sadržaj sa platformi kao što su YouTube, Facebook, Twitter ili Instagram potrebno je samo da prekopirate link od željenog sadržaja i on će na uredan način biti prikazan na forumu. Nema potrebe za dodavanjem bilo kakvih tagova, samo link.

Tekst i obrada istog

U nastavku će biti opisane funkcije koje se mogu koristiti prilikom pisanja postova.

Bold

Boldovanje tj. jednostavno rečeno podebljavanje reči se koristi izuzetno lako, potrebno je samo da selektujete tekst koji želite da boldujete i kliknete na prvo dugme u liniji sa opcijama. Dugme na sebi ima slovo 'B'.

Primer: Telefon - Telefon

Italic tekst

Italic ili iskošeni tekst se koristi na identičan način kao i bold, samo što je neophodno kliknuti na slovo 'I'

Primer: Telefon - Telefon


Underline text

Princip apsolutno isti, predstavlja podvlačenje teksta. Treće dugme na koje se nalazi podvučeno 'U'.

Primer: Telefon - Telefon


Quote text

Koristi se uglavnom u slučaju odgovaranja na tuđe postove i citiranju istih kao i citiranju ostalih tekstova. Koristi se selektovanjem željenog teksta i klikom na četvrto dugme sa leve strane u liniji sa opcijama.
Primer:
Telefon

Insert Image

Za postavljanje slika na forumu neophodno je da kopirate link slike i ubacite između tagova img. U slučaju da se slika ne nalazi na internetu nego na radnoj mašini, potrebno je da nađete neki servis za publikovanje slika na internet a tek nakon publikovanja prekopirate link i ubacite između navedenih tagova.


Spoiler

Omogućava da napisani sadržaj ne bude odmah vidljiv, nego sakriven. Ova opcija je dobra u situacijama kada se na primer diskutuje o filmovima ili serijama koji drugi nisu još odgledali.


Poslednji pročitan post

Omogućava lakše i jednostavnije čitanje foruma. Kada se pojave na temi postovi koje niste pročitali, klikom na ikonicu koja je prikazana na slici ispod učitava se poslednji pročitani post na izabranoj temi.
Image
Svi smo mi radosni, samo je Jan Veseli.

Locked